Hoe u de slijtvastheid kunt testen

Slijtvastheid houdt verband met de levensduur van het product. Het heeft ook invloed op onze gebruikservaring en economische kosten. Productkwaliteit is niet alleen het streven van de maakindustrie, maar ook de verwachtingen van consumenten ten aanzien van de levenskwaliteit. Het testen van de slijtvastheid is de cruciale schakel die deze schakel verbindt.

Dit artikel gaat dieper in op het testen van de slijtvastheid van producten. Het zal fabrikanten richtlijnen bieden voor het verbeteren van de productkwaliteit. We kunnen beter begrijpen hoe het product tijdens gebruik presteert door middel van effectieve slijtvastheidstests. Laten we samen onderzoeken hoe we de slijtvastheid met wetenschappelijke middelen kunnen testen.

Wat is slijtvastheid

Slijtvastheid verwijst naar het vermogen van een materiaal om zijn oorspronkelijke eigenschappen te behouden onder wrijving, slijtage of andere externe krachten. Het beschrijft het vermogen van een materiaal om zijn vorm, structuur en eigenschappen te behouden wanneer het wordt blootgesteld aan factoren. Zoals wrijving tijdens contact met andere oppervlakken. Deze eigenschap is van cruciaal belang voor een verscheidenheid aan producten. Denk hierbij aan schoenen, kleding, machineonderdelen, autobanden, enz.

Het niveau van slijtvastheid houdt verband met de levensduur en prestatiestabiliteit van het product. In praktische toepassingen kunnen sommige materialen hun oorspronkelijke eigenschappen verliezen als gevolg van frequente wrijving of slijtage. Dit kan leiden tot schade of verminderde prestaties van het product. De slijtvastheidstest is dus een essentiële evaluatie-indicator geworden. Vooral voor fabrikanten en consumenten bij het selecteren van producten.

Er zijn verschillende methoden om de slijtvastheid te testen. Deze omvatten het gebruik van professionele testapparatuur en experimenten die echte gebruiksscenario's simuleren. Het observeert ook de slijtage en scheuren van materialen onder bepaalde omstandigheden. Deze tests helpen de duurzaamheid van materialen te controleren. Het kan fabrikanten aanwijzingen geven om de productkwaliteit te verbeteren. Het biedt consumenten ook een basis om te kiezen voor producten van hoge kwaliteit.

Wat is slijtvastheid

Testmethoden voor slijtvastheid

In het volgende gedeelte wordt onderzocht hoe u de slijtvastheid kunt testen of enkele effectieve methoden voor het testen van slijtage. Er zijn veel manieren om de slijtvastheid te testen, vaak afhankelijk van het type materiaal en product dat wordt getest. Hieronder staan enkele standaard testmethoden voor slijtvastheid.

Methode 1: Taber-slijtagetest

Taber-slijtagetest is een methode die wordt gebruikt om de slijtvastheid van materialen te testen. De Amerikaanse ASTM International Standards Organization heeft deze testmethode ontwikkeld. Er zijn veel specifieke standaardtestmethoden. Zoals ASTM D4060 en ASTM F1978. De Taber-slijtagetest test de slijtvastheid van verschillende materialen. Zoals coatings, kunststoffen, rubber, textiel, leer, etc.

Fundamenteel

De Taber-slijtagetest maakt gebruik van roterende schuurwielen om slijtage op het materiaaloppervlak te simuleren. Deze slijpkoppen kunnen in verschillende materialen en constructies verkrijgbaar zijn. De specifieke keuze is afhankelijk van het geteste materiaal en de toepassing.

Teststappen

 • Monstervoorbereiding: Snij het te testen materiaalmonster in de juiste vorm en maat. Vervolgens wordt het bevestigd aan de monsterhouder van de Taber-testmachine.
 • Testparameters instellen: Stel de parameters in die nodig zijn voor de test. Deze omvatten belasting, rotatiesnelheid van het type slijpkop, enz.
 • Begin de test: Start de testmachine zo dat de slijpkop onder een bepaalde belasting en rotatiesnelheid contact maakt met het materiaaloppervlak. Het is een proces dat wrijving en slijtage simuleert.
 • Slijtage meten: Stop de test na een bepaalde tijd of een bepaald aantal cycli en schat de mate van slijtage van het materiaal. Dit kan meestal worden bereikt door het gewichtsverlies, de schuurdiepte of andere relevante indicatoren van het monster te meten.
 • Gegevensanalyse: Op basis van de testresultaten kan de slijtvastheid van het materiaal worden beoordeeld. Een kleinere mate van slijtage geeft aan dat het materiaal een betere slijtvastheid heeft.

Een van de voordelen van de Taber-slijtagetestmethode is snelheid, herhaalbaarheid en standaardisatie. Het stelt verschillende laboratoria en fabrikanten in staat vergelijkbare tests uit te voeren. Deze testmethode kan kwaliteitscontrole, materiaalselectie en onderzoek en ontwikkeling controleren. Het kan ervoor zorgen dat de slijtvastheid van een materiaal voldoet aan specifieke behoeften en normen.

Methode 2: Slijtagetest

Slijtagetests worden gebruikt om de slijtvastheid van materiaaloppervlakken onder glijdende wrijvingsomstandigheden te evalueren. Bij dit type testen wordt meestal het ene materiaal in direct contact gebracht met een ander oppervlak. Schuif parallel of bijna parallel onder een bepaalde belasting. Dit type testen is bedoeld om de wrijving en slijtage te simuleren waaraan een materiaal bij feitelijk gebruik wordt blootgesteld. Hieronder volgen de algemene principes en stappen voor het testen van glijdende slijtage.

 • Monstervoorbereiding: Snij een monster van het te testen materiaal in de juiste vorm en maat, meestal als een vlakke plaat of schijf. Behandelingen en coatings op het monsteroppervlak kunnen ook de testresultaten beïnvloeden.
 • Testparameters instellen: Stel de parameters in die nodig zijn voor de test, inclusief belasting, glijsnelheid en glijafstand. Deze parameters kunnen worden beïnvloed door specifieke testnormen of toepassingen.
 • Monsterfixatie: Bevestig het monster aan de testapparatuur om ervoor te zorgen dat het tijdens de test op een vlak oppervlak kan worden geladen en geschoven.
 • Begin de test: Start de testapparatuur zodat het monster in direct contact komt met een ander oppervlak en begint te glijden. Er worden belastingen op het monster uitgeoefend via gewichten of andere apparaten, waardoor spanningen bij feitelijk gebruik worden gesimuleerd.
 • Einde van de test: Stop de test binnen een specifieke testtijd of nadat de glijafstand een vooraf bepaalde waarde heeft bereikt. Op dit moment kan de slijtagetoestand van het monsteroppervlak worden gecontroleerd. Zoals schuurdiepte, oppervlaktemorfologie, enz.
 • Gegevensanalyse: Voer data-analyse uit op basis van de testresultaten om de slijtvastheid van het materiaal te controleren. Over het algemeen zeggen monsters met een kleine schuurdiepte een betere slijtvastheid.

De glijdende slijtage kan de prestaties van coatingmaterialen, metalen, polymeren en composieten testen. Een van de voordelen van deze testmethode is dat deze wrijvingsomstandigheden bij daadwerkelijk gebruik kan simuleren. Het geeft informatie over hoe een materiaal zal presteren onder werkelijke bedrijfsomstandigheden. Er kunnen enkele verschillen zijn tussen verschillende testapparatuur en standaarden. De specifieke glijslijtagetest kan dus variëren afhankelijk van de gebruikte norm of de vereisten van de toepassing.

glijdende schuurtest

Methode 3: Slijtagetestmachine

Een schuurslijtagetestmachine is een speciale uitrusting die wordt gebruikt om de oppervlakteslijtage-eigenschappen van materialen te testen. Het apparaat kan het gedrag van materialen in wrijvings- en slijtageomgevingen simuleren. Het evalueert de slijtvastheid. Machines voor schurende slijtage kunnen verschillende testmethoden en apparaten gebruiken. Het hangt af van de eigenschappen van het geteste materiaal en het toepassingsgebied. Over het algemeen omvat het essentiële werk van een slijtagetestmachine de volgende aspecten.

 • Monstervoorbereiding: Monsters van te testen materialen worden meestal in gespecificeerde vormen en maten gemaakt. Het maakt eenvoudige installatie en testen op de testmachine mogelijk.
 • Testparameters instellen: Gebruikers moeten een reeks testparameters instellen. Deze omvatten testbelasting, glijsnelheid en testcyclus. De parameters simuleren de slijtageomstandigheden bij feitelijk gebruik.
 • Het monster monteren: Het monster wordt aan de testmachine bevestigd, meestal met klemmen of andere apparaten. Het is snel en zorgt voor stabiele belasting en wrijving tijdens het testen.
 • Voer de test uit: Start de testmachine en breng het monster in direct contact met de wrijvingskop of het oppervlak. Monsters ervaren wrijving en slijtage onder specifieke belasting- en bewegingsomstandigheden.
 • Meten en registreren: Stop met testen bij specifieke testcycli of omstandigheden. Meet de schuurdiepte, het gewichtsverlies of andere schuurgerelateerde indicatoren van het monster. Deze gegevens worden gebruikt om de slijtvastheid van het materiaal te controleren.

Verschillende typen schuurslijtagetestmachines kunnen andere slijtagemechanismen simuleren. Bijvoorbeeld glijdende slijtage, rolslijtage en zijdelingse rolslijtage. Standaard slijtagetestmachines omvatten kogelschijf-, rol-slijtagetestmachines, testmachines voor mouwslijtage, enz.

Methode 4: Veldtesten op slijtvastheid

Bij veldtesten voor slijtvastheid wordt het product in een reële gebruiksomgeving geplaatst. Observeer en meet de slijtvastheid onder werkelijke omstandigheden. Het verschilt van gestandaardiseerde testmethoden binnen laboratoria. Veldtesten op het gebied van slijtvastheid kunnen de verschillende slijtage- en omgevingscondities simuleren. Zeker voor een product waar je bij dagelijks gebruik mee te maken kunt krijgen.

Deze testmethode is geschikt voor een verscheidenheid aan producten. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, schoenen, kleding, auto-onderdelen en bouwmaterialen. Door het product in een daadwerkelijke gebruiksomgeving te plaatsen, krijgt u een realistischer inzicht in hoe het product zal presteren bij langdurig gebruik. Deze omvatten slijtvastheid, duurzaamheid en behoud van uiterlijk. Veldtesten van slijtvastheid omvatten de volgende stappen.

 • Nauwkeurige omgevingssimulatie: Het product in het daadwerkelijke gebruiksscenario plaatsen. Zoals buiten, wegen en kantoren. Het helpt realistische slijtageomstandigheden en omgevingsfactoren te simuleren.
 • Testcriteria instellen: Definieer de timing, frequentie en statistieken die u wilt observeren en meten voor testen. Zorg ervoor dat de testresultaten nuttige informatie bieden over de productprestaties.
 • Regelmatige observatie en meting: Let tijdens het testproces op de mate van slijtage, kleurveranderingen en vormveranderingen van het product. Dit kan worden gedaan door middel van visuele inspectie, fotografie of andere meetinstrumenten.
 • Gegevensregistratie en analyse: Registreer en analyseer de gegevens die tijdens het testen zijn waargenomen. Zoals de mate van slijtage, oppervlakteveranderingen en prestatieverlies. Deze gegevens kunnen de slijtvastheid van het product testen en productverbetering begeleiden.
 • Verbeter ontwerpen en materialen: Pas het productontwerp, de materiaalkeuze of de productieprocessen aan op basis van de resultaten van veldtesten. Het verbetert de slijtvastheid en de levensduur van het product.

Het voordeel van veldtesten van slijtvastheid is dat het een uitgebreidere en realistischere beoordeling van de prestaties van een product mogelijk maakt. Deze testmethode kan echter lang duren. Het kan worden beïnvloed door veranderingen in het milieu. Veldtesten worden daarom vaak gecombineerd met laboratoriumtesten. Het kan uitgebreidere informatie krijgen over de productprestaties.

slijtvastheidstest

Resultaten van tests op slijtvastheid

De resultaten van tests op slijtvastheid worden doorgaans gepresenteerd als een reeks indicatoren en gegevens. Deze gegevens bieden gedetailleerde informatie over hoe een materiaal of product presteert in omgevingen met wrijving en slijtage. Hier volgen enkele verwachte resultaten van slijtagetests en hun interpretaties.

 • Schuringsvolume: Gegevens over het schuurvolume kunnen worden verkregen door het gewicht te meten dat het materiaal verliest tijdens de test of door de slijtagediepte te meten. Hoe kleiner de mate van slijtage, hoe beter de slijtvastheid van het materiaal.
 • Schuringstarief: Slijtagesnelheid verwijst naar de hoeveelheid slijtage van het materiaaloppervlak per tijdseenheid. Een lagere slijtagesnelheid duidt op het opmerkelijkere vermogen van een materiaal om slijtage onder dezelfde omstandigheden te weerstaan.
 • Slijtvastheidsindex: De slijtvastheidsindex is een index die rekening houdt met de slijtageprestaties van materialen. Het wordt meestal vergeleken met een standaardmonster. Een hoge slijtage-index geeft aan dat het materiaal relatief slijtvast is.
 • Wrijvingscoëfficiënt: Deze parameter vertegenwoordigt de glijweerstand van het materiaaloppervlak onder wrijvingsomstandigheden. Een lagere wrijvingscoëfficiënt helpt doorgaans wrijvingsverliezen te verminderen.
 • Analyse van oppervlaktemorfologie: We kunnen de microstructuur, scheuren en slijtagesporen op het materiaaloppervlak observeren en analyseren. Op deze manier kan informatie over slijtagemechanismen en -processen worden verkregen.
 • Resultaten van veldtesten: Bij veldtesten kan de mate van slijtage, kleurveranderingen en uiterlijke schade van het product in de daadwerkelijke gebruiksomgeving worden waargenomen. Deze intuïtieve resultaten kunnen dichter bij de werkelijke gebruiksomstandigheden liggen.

Met deze resultaten kunnen fabrikanten en onderzoekers de prestaties van het materiaal testen. Ze kunnen maatregelen nemen om het productontwerp, de materiaalkeuze of de productieprocessen te verbeteren. Het zal de slijtvastheid van het product verbeteren.

Conclusie

Deze methoden bieden ons een uniek perspectief om de prestaties van materialen te testen. De technologie zal zich in de toekomst blijven ontwikkelen. Testmethoden voor slijtvastheid zullen verder worden ontwikkeld en verbeterd.

We kijken uit naar meer geavanceerde testtechnologieën en innovatieve schuurtestmethoden. Het kan nauwkeurigere evaluaties van de duurzaamheid en prestaties van producten opleveren.

Dit bericht is gepost in BLOG. Bookmark de link.